Δοκιμαστε μια υπηρεσια Spa & Beauty

Make an appointment to find out more about the LI'TYA Essence Experience at the Spa

Know more

Reward yourself

Revitalize your body and soul with the Spa & Beauty treatments

ENJOY A BENEFICIAL MASSAGE


Massage is a natural technique which through a holistic approach can aid the harmonious flow of physical, mental and spiritual energies to enhance our health. The use of touch as a treatment is inherent in human nature.

The history of massage spans in centuries and comes from the instinctive human need to touch any part of the body that hurts, just as instinctively as we rub the pain away in sore areas. The use of herbs and essential oils during massage has been known since ancient times. Today, we use it as a method of revitalizing, stimulating and relaxing, with multiple benefits ranging from pain relief to improved posture and sleep quality.

If you also want to offer a relaxing massage, have a look at the video, following the instructions of the Holmes Place Wellness Experts.

LI’TYA KODO

LI’TYA KODO

Τhis rhythmic massage, a traditional technique of the Aboriginal natives, restores and rejuvenates the body, relieving it from muscle pain. Selection of Li'tya Oils. Cost: 55€ for a 40’ session, 70€ for 55’, 90€ for 85’

LI’TYA SUSU DEW

LI’TYA SUSU DEW

This rhythmic massage is a combination of strong pressure in your energy points and circular movements with Ocean Boby Oil. Cost: 55€ for a 40’session, 70€ for 55’, 90€ for 85’

LI’TYA KODO ROCKS

LI’TYA KODO ROCKS

These ancient magic stones enhance the KODO massage. The healing properties of volcanic stones relieve muscles, giving the body spiritual and mental tranquility. Cost: 80€ for a 55’ session, 100€ for 85’

LI’TYA MARMA KODO

LI’TYA MARMA KODO

Li'tya Marma Kodo contributes to the harmony and relaxation of the pregnant mother, leaving the body's energy to "smiling with joy." Natural Macadamia Pregnancy Body Oil is applied. Cost: 80€ for a 55’ session.

FOCUS LEG MASSAGE

FOCUS LEG MASSAGE

Focusing on the leg area to help you relax and release stress and tension from your muscles. Cost: 35€ for a 30’ session

MUSCLE MELT BACK MASSAGE

MUSCLE MELT BACK MASSAGE

Focusing on the back, neck & shoulders to help you relax and release stress & tension from your muscles. Cost: 35€ for a 30’ session

AROMATHERAPY FACE MASSAGE

AROMATHERAPY FACE MASSAGE

Facial massage is the best way to relax, eliminate all the intensity from your face, activate and stimulate microcirculation and promote skin health. Cost: 35€ for a 30’ session

DEEP TISSUE MASSAGE

DEEP TISSUE MASSAGE

Αυτό το βαθύ αθλητικό μασάζ ανακουφίζει από τους πόνους που προκαλούνται λόγω της υπερβολικής άσκησης, βελτιώνοντας την ευλυγισία των μυών. Κόστος: 70€ για συνεδρία 55’. Με χρήση μυοχαλαρωτικής θερμαντικής λάσπης της Litya, Κόστος: 90€ συνεδρία 70'

HP REFLEXOLOGY MASSAGE

HP REFLEXOLOGY MASSAGE

Strong and deep pressure massage enriched with the specialized techniques of reflexology. This holistic healing method is based on the application of specific pressure to feet, hand and ears. Cost: 65€ for a 55’ session

 INDIAN HEAD & BACK MASSAGE

INDIAN HEAD & BACK MASSAGE

Indian Head Massage or “champissage” has been practiced for over 4,000 years. Relieves tension from your shoulders, neck, head and face. Cost: 60€ for a 40’ session

HOLMES PLACE SIGNATURE MASSAGE

HOLMES PLACE SIGNATURE MASSAGE

Our signature massage is based on ancient disciplines used to improve health and wellbeing by treating the mind, body and spirit. Cost: 90€ for a 70’ session

LYMPHATIC DRAINAGE

LYMPHATIC DRAINAGE

"This form of therapy helps the body to eliminate excess toxins and fluid that can build up over time. Lymphatic drainage can be wonderfully combined with a weight-loss program." Cost: 55€ for a 45’ session, 65€ for a 55' session

LI'TYA MIRRI

LI'TYA MIRRI

45' treatment suitable for all skin types this facial is an ideal treat for dull or lifeless skin or to prepare the skin for a special occasion. Cost: 55€

LI'TYA MIRRI GLOW FACIAL

LI'TYA MIRRI GLOW FACIAL

45' treatment ideal for dry, dull and dehydrated skin based on vitamin C. Perfect for skin which requires a boost. Cost: 55€

LI'TYA MIKIRI FACIAL

LI'TYA MIKIRI FACIAL

60' Tailor-made facial treatment is prescribed as an intensive boost for all skin types and is customized to target specific skin conditions such as dehydration, congestion and sensitivity. Cost: 70€

LI'TYA MIRRI INPURITIES TREATMENT

LI'TYA MIRRI INPURITIES TREATMENT

45' Skin treatment ideal suit to problematic skin types that suffer from breakouts and excessive oil production. Reclaims perfect skin harmony allowing cells to breath. Cost: 55€

LI’TYA MIKIRI REJUVENATING FACIAL

LI’TYA MIKIRI REJUVENATING FACIAL

60' treatment ideal for tired skin, suffering from environmental elements such as air-conditioning and pollution, or any skin type in need of a boost. Cost: 70€

LI’TYA YIRRI

LI’TYA YIRRI

75' intensive treatment for dynamic results. Combines the use of skin specific cleansers, cellular activating exfoliators, herbal masks, treatment elixirs and moisture therapies. Cost: 85€

LI’TYA YIRRI BALANCE TREATMENT

LI’TYA YIRRI BALANCE TREATMENT

75' facial treatment that is ideally suited to oily and combination skin, to restore balance and even out skin tone. Cost: 85€

LI’TYA YIRRI PURIFYING TREATMENT

LI’TYA YIRRI PURIFYING TREATMENT

75' treatment for problematic, oily, skin prone to breakouts. Using powerful antioxidants, it reclaims perfect skin harmony and reduces unwanted outbreaks. Cost: 85€

LI’TYA OCEAN RENEW

LI’TYA OCEAN RENEW

45' treatment designed for skin revitalization, integrating marine nutrient rich ingredients. Skin will be left nurtured and renewed. Cost: 55€

LI’TYA OCEAN REVIVAL FACIAL

LI’TYA OCEAN REVIVAL FACIAL

45' treatment for any skin type in need of a boost. This facial treatment stimulates new cell growth while it works to restore collagen production for a smoother, younger looking skin. Cost: 55€

LI’TYA MARINE GENTLE FACIAL

LI’TYA MARINE GENTLE FACIAL

60' treatment for delicate skin type that shows signs of sensitivity, needs strengthening and support. Cost: 70€

LI’TYA DEEP OCEAN RENEWAL

LI’TYA DEEP OCEAN RENEWAL

60' treatment from nutrient rich marine elements to heal and strengthen the skin. Suitable for an extremely dry or older skin showing signs of dehydration and aging. Cost: 70€

LI’TYA EYE CARE

LI’TYA EYE CARE

30' treatment that offers hydration and protection to the delicate eye area. Soothes and restores the skin, cools and softens as it protects against aging. Cost: 40€

LI’TYA SEA SALT BODY BUFF

LI’TYA SEA SALT BODY BUFF

A refreshing full body exfoliation therapy to cleanse and purify, leaving skin smooth and soft. Cost: 50€ for a 40’ session

LI’TYA YANKO

LI’TYA YANKO

An energizing full body exfoliation therapy that cleanses the spirit, revitalizes the energy meridians and brings tone and clarity to the skin. Cost: 55€ for a 40’ session

LI’TYA YANKO JINDALEE

LI’TYA YANKO JINDALEE

An energizing full body exfoliation therapy. The treatment also includes a refreshing facial treatment designed to deep cleanse, smooth and hydrate the skin. Cost: 70€ for a 70’ session

LI’TYA HEAD TO TOE EXFOLIATION

LI’TYA HEAD TO TOE EXFOLIATION

A refreshing, cleansing and smoothing exfoliation therapy for the face and body. A hydrating facial treatment leaves the skin soothed, refreshed and hydrated. Cost: 70€ for a 70’ session

LI’TYA SMOOTHE & CONTOUR WRAP

LI’TYA SMOOTHE & CONTOUR WRAP

A balancing and deeply detoxifying treatment that reduces toxins and stimulates metabolism. Includes a full body exfoliation, Body Mud and 30min of lymphatic massage. Cost: 90€ for a 70’ session

LI’TYA SHAPHIRE SEA WRAP

LI’TYA SHAPHIRE SEA WRAP

A tightening and stimulating treatment for the body. Includes full body exfoliation, Body Mud and 30min Body Massage. Cost: 90€ for a 70’ session

LI’TYA MALA MAYI

LI’TYA MALA MAYI

A complete body rejuvenation experience. Body exfoliation, body wrap in a layer of your chosen Body Mud, followed by the Kodo full body massage to complete this truly holistic experience. Cost: 95€ for a 90’ session, 125€ for a 120’ session

LI’TYA SAPPHIRE

LI’TYA SAPPHIRE

A complete anti-aging rejuvenation experience. Body exfoliation, body wrap in a layer of Body Mud, followed by the Susu Dew massage to complete this truly holistic experience. Cost: 95€ for a 90’ session, 125€ for a 120’ session

LI'TYA LOWANNA

LI'TYA LOWANNA

75’ ritual that includes a foot treatment, a hand treatment and the LI'TYA Mirri Facial. This journey recharges the body and enhances overall equilibrium. Cost: 90€

LI'TYA THE DREAMING

LI'TYA THE DREAMING

180’ ritual that includes a foot treatment, body wrap, body massage, head massage, facial and hand treatment.These deeply therapeutic treatments work to nurture and heal. Cost: 195€

LI'TYA BEYOND THE BIG BLUE

LI'TYA BEYOND THE BIG BLUE

75’ deluxe pampering treatment that integrates a foot treatment, hand treatment and the LI'TYA Ocean Renew Facial. Designed to rebalance tired and stressed condition. Cost: 90€

LI'TYA OCEAN DREAMING

LI'TYA OCEAN DREAMING

180’ nurturing treatment to renew and revitalize, with our signature ‘Of The Sea’ spa journey. The adventure includes a foot treatment, Sea Wrap, Body and Scalp massage, Ocean Renew Facial and a hand treatment. Cost: 190€

LI'TYA PURE DETOX

LI'TYA PURE DETOX

A completely detoxifying experience from Li'tya. Includes body exfoliation with Desert and Detox Oil salts, oils mix with Juniper & lemon myrtle and lymphatic massage which helps flush toxins. Cost: 90€ for a 90' session.

NAIL CORNER


Holmes Place offers you the chance to relax and enjoy a spa manicure and pedicure at the Holmes Place Spa, away from the hectic pace of modern life – the ultimate in body and mind rejuvenation, giving a new dimension to "feel well "...

Nail Corners use quality professional grooming products from Essie, LCN, Shellac & Vinylux, as well as, complete spa treatments from organic brand LI'TYA, Essie and the amazing Bali relax range from LCN.

Nail Corners operate within the Holmes Place Spa, by appointment at the Spa Reception.

Be inspired by our selection of services and make a choice:

SPA MANICURE SERVICES


SPA MANICURE SERVICES

Manicure as a concept includes much more than simple, healthy and strong nails. It leaves your skin smooth with soft lines and calm movements. Manicured hands are somehow your calling card stating not only your age but also your attitude towards life.

COLOR (5’)

Give shine to your nails by selecting your favorite nail polish!
Stages: Base, Nail polish, Stabiliser.

Cost: 5€

COLOR Vinylux (5’)

Pick a color from the Vinylux series for longer lasting results and shine at your fingertips.
Stages: Base, Vinylux nail polish lasting up to two weeks, Stabilizer.

Cost: 7 €

SHAPE & COLOR Shellac (25’)

If you have a demanding program and still want to look great select your favorite Shellac color with lasting power of up to three weeks.
Stages: Shape, Hydration, Base, Shellac Nail polish lasting up to with 3 weeks, Stabilizer.

Cost: 12 €

SHAPE & COLOR (10’)

Revitalize your nails with Shape & Color, which includes shaping and moisturizing and of course your choice of nail polish.
Stages: Shape, Hydration, Base, Nail polish, Stabiliser.

Cost: 8 €

SPA MANICURE (30’)

Get beautiful and healthy hands. Give in to a Holmes Place Spa Manicure and your hands and nails will be grateful. It all starts with the shaping of the nails, trimming the cuticles and providing full hydration of the skin through massage techniques which will relax your entire arms. The color that will cheer you up and complete the treatment is of course yours to choose.
Stages: Cut, Shape, Cuticles, Moisturizing, Base, Nail polish, Stabilizer.

Cost: 14 €

SPA MANICURE SHELLAC (45’)

A complete care treatment for your hands. Enjoy a full manicure, a complete nails and hands spa-treatment as you relax with our massage-based techniques. Finally, you can choose a Shellac polish from our collection for a semi-permanent effect for up to three weeks.
Stages: Cut Shape, Cuticles, Moisturizing, Base, Shellac Nail polish, Stabilizer.

Cost: 24 €

SPA MANICURE VINYLUX (30’)

For those who want a longer lasting effect in combination with a comprehensive hand treatment, the Holmes Place Spa Manicure Vinylux is the service for you. The massage techniques will help you relax while your hands receive the best care. The choice of color is yours.
Stages: Cut, Shape, Cuticles, Moisturizing, Base, Nail polish Vinylux, Stabilizer.

Cost: 16 €


SPA PEDICURE SERVICES


manicure pedicure

Modern and luxurious pedicure transcends beyond mere foot care. Take the weight of your feet and enjoy a luxury spa in an extremely relaxing environment, for health, softness and rejuvenation.

COLOR (5’)

Choose the color that best suits you, from our large collection!
Stages: Base, Nail polish, Stabiliser.

Cost: 5 €


COLOR Vinylux (5’)

For longer lasting effect for up to two weeks; choose your favorite color from the Vinylux range.
Stages: Base, Vinylux Nail polish lasting up to two weeks, Stabiliser.

Cost: 7 €

SHAPE & COLOR Shellac (25’)

For those of you who want to look great always but don’t have time to spare, Shape & Color Shellac is the treatment for you. It will give shape to your nails, moisturize your hands and let you shine with the wonderful, Shellac colour range with a long lasting effect of up to 3 weeks.
Stages: Shape, Hydration, Base, Shellac Nail polish with duration to 3 weeks, Stabilizer.

Cost: 12 €

SHAPE & COLOR (10’)

Refresh and pamper your feet quickly with this express treatment.
Stages: Shape, Hydration, Base, Nail polish, Stabiliser.

Cost: 8 €

SPA PEDICURE (40’)

A warm blend of aromas helps to soften the skin, relaxing body and mind. Pampering and shaping of nails and cuticles is followed by a full hydration treatment to protect the skin with the use of massage techniques across select energy points. The treatment ends with the nail polish of your choice.
Stages: Cut, Shape, Cuticle care, Massage, Moisturizer, Base, Nail Polish, Stabiliser.

Cost: 20 €

SPA PEDICURE SHELLAC (60’)

For the ultimate indulgence with color that lasts up to three weeks and treatments that will soothe your feet choose a Spa Pedicure Shellac. Relax by immersing your feet in a delicious hot mixture. Deep hydration through specialized massage techniques; wrap up with a semi-permanent Shellac polish.
Stages: Cut, Shape, Cuticle Care, Massage, Moisturizer, Base, Shellac Nail polish, Stabiliser.

Cost: 29 €

SPA PEDICURE VINYLUX (40’)

For a complete relaxation experience for feet and legs go for the
Spa Pedicure Vinylux. Soak your feet in a refreshing mix, helping the formation and removal of cuticles. Indulge in a relaxing foot massage and feel all tension disappear. At the end, choose your color for ultimate shine from the Vinylux collection.
Stages: Cut, Shape, Cuticle Care, Massage, Moisturizer, Base, Vinylux Nail polish, Stabiliser.

Cost: 22 €

HOLMES PLACE RETAIL & COLORS


Nail polish ESSIE: 12€
ESSIE Protein Base Coat: 12€
ESSIE First Base Coat: 12€
ESSIE Good to Go Top Coat: 15€
ESSIE Apricot Cuticle Oil: 12€
LCN Nail Polish 8ml: 6€
LCN Nail Polish 16ml: 10€
Bali Relax Peeling 100ml: 22€
Bali Relax Cream Foam 200ml: 24,50€
Bali Relax Massage Cream 200ml: 24,50€
Bali Relax Chapped Skin Balm 50ml: 19€
Bali Relax Foot Cream 100ml: 23,50€
White Tea Hand Cream: 13€
Orchid Hand Mask 100ml: 25€
Cuticle Care Pen: 11,80€
Lemon Sugar Scrub: 12,90€

ESSIE SPA TREATMENTS


We welcome the NEW Essie product line for hands and feet for a complete treatment range with the Essie signature.

With scientific formulas containing natural ingredients that nourish the skin, the new hydration and restructuring system, Essie spa, offers the ultimate spa experience. Rich supple textures, fragrances and precious oils care and transform your skin and offer immediate relief, relaxation and rejuvenation.

ESSIE SPA MANICURE TREATMENT (45’)

A treatment that provides complete nail care and skin hydration. The creamy starter scrub gently exfoliates hands by removing dead skin cells, the smooth attraction mask and the hand massage enrich the skin leaving it silky and smooth, while the many many mani hydrating lotion completes the care of your hands. We end the treatment with your favorite Essie colour.

Cost: 23 €

ESSIE SPA PEDICURE TREATMENT (60’)

A full treatment for legs and feet. Includes exfoliating foot scrub specially designed for smoothness and hydration while removing dead skin cells; followed by the mask in combination with hot towels and the treatment is complete with a relaxing foot massage and moisturizing lotion for a complete sense of relaxation. We wrap up with your favorite Essie polish.

Cost: 30 €

ESSIE SPA TREATMENTS

BALI RELAX SPA TREATMENTS


The origins of these products can be traced in tropical Asia. The connection to the East seems inevitable. It underlines that living well (Live Well) depends not only on touch but also on the other senses as well...

With the sense of smell: Aromatherapy with the use of essential oils and the various components of the treatment can truly stimulate our senses. Essence of water lily, white tea (very rare variety harvested only twice a year), a sweet smelling orchid and bamboo that exudes freshness.

With the sense of hearing: The vibrations of relaxing spa music have the ability to stimulate the electromagnetic frequencies of the brain and bring us into a meditative state that will dispel tension and anxiety.

BALI RELAX MANICURE TREATMENT (45’)

A complete care treatment based on orchid extract & Vitamin E for deep hydration and anti-aging effects on the arms. Start with a complete manicure and enjoy a complete treatment of your hands with exfoliation, deep hydration mask and massage that will relieve the stress of everyday life. The Bali Spa Manicure will be complete with your choice of LCN nail polish.

Cost: 23 €

BALI RELAX PEDICURE TREATMENT (60’)

A comprehensive foot care regime based on hibiscus extract, Himalayan salt and monoi oil Tahiti. These powerful ingredients are combined with massage and pressure on energy points for a complete leg treatment offering hydration, regeneration and relief.

Cost: 30 €

LI’TYA HANDS & FEET OF THE EARTH


We bring you the LI'TYA specialized treatments for hands and feet, giving you a complete sense of relaxation. LI'TYA features natural and organic skin and body products of high quality reflecting over 40,000 years of living Aboriginal tradition and teachings.


LI'TYA Miji Polama - meaning "small hands/short fingers" (50’)

A fully invigorating body scrub and hands moisturizing treatment that rejuvenates and gives tone and clarity to the skin. Aromatic oils of your choice are applied to hands, followed by Desert Salts in order to exfoliate and cleanse your skin. Warm bandages are combined with the deep nourishing Tasmanian Kelp mask to leave skin soft as silk, while the deeply relaxing hand Miji Kodo massage hand massage removes the last traces of tension.

Cost: 38€


LI'TYA Miji Jina - meaning "small footprint" (70’)

This extremely relaxing treatment is a truly superior experience that restores lost energy and rejuvenates the entire body. A foot bath with flowers and fruits from Australia will drive stress away and the exfoliation that follows with therapeutic aromatherapy oils and Desert Salts will remove dead cells and cleanse the skin thoroughly. The warm Pepperberry Pedi Mask moisturizes and soothes the skin, while the specialized Miji Kodo Pedi massage banishes stress, stimulates circulation, soothes tired muscles and refreshes the spirit. An absolute ritual to calm body and legs.

Cost: 45€

REFLEXOLOGY


REFLEXOLOGY


HAND & FOOT REFLEXOLOGY (15’)

Reflexology is a gentle holistic self-treatment method based on the application of pressure to specific reflex points of the foot and palm. These points are linked or correspond to specific areas and organs in the body. These specialized pressures cause a 'reflex' stimulus at each point and organ in the body, resulting in the stimulation of the nervous and immune system, the activation, relaxation and balance of the body.

Cost: 20€

Get rid of unwanted hair on the face and body in the most painless and skin-friendly way. Our waxing technique ensures proper hair detachment from the follicle without hair fractures for irritation-free skin. The wax we use is hypoallergenic and suitable even for the most sensitive skin. Immediately after, we apply special oils in order to regenerate and revitalize the epidermal tissue and moisturize and nourish the skin.


EYEBROW SHAPE

Cost: 10€


UPPERLIP WAX

Cost: 8€


UPPERLIP WAX


CHIN WAX

Cost: 6€


UNDER ARM WAX

Cost: 8€


FACE WAX

Cost: 15€


BIKINI WAX

Cost: 12€


BIKINI WAX


BRAZILIAN BIKINI WAX

Cost: 20€


HOLLYWOOD BIKINI WAX

Cost: 25€


FULL ARM WAX

Cost: 15€


HALF LEG WAX

Cost: 20€


FULL LEG WAX

Cost: 25€


FULL LEG WAX


BACK WAX

Cost: 5€


MALE BACK WAX

Cost: 30€


BELLY WAX

Cost: 5€


HEALTH & SAFETY


• All foot care tools are cleaned and autoclaved (250 degrees Celsius). Thus we eliminate any threat from pathogenic bacteria, viruses and fungi.

• Razors, gloves and masks (among other tools) are disposable.

• Towels are always washed after use, at 90 degrees.

• Appropriate cleaning, sterilization and storage are carried out responsibly and conscientiously.

hair spa banner

Εξειδικευμένο προσωπικό στην περιποίηση μαλλιών και ενημερωμένο για τις τελευταίες τάσεις της μόδας, σας περιμένει για νέες εμπειρίες ομορφιάς.

Λούσιμο (10’) 5€
Με δυνατότητα επιλογής σαμπουάν και μαλακτικού μαλλιών
Σε συνδυασμό με χτένισμα: 4€

Χτένισμα Απλό (30’) 10€

Χτένισμα Plus (40’) 15€

Χτένισμα Glamour (50’) 20€


HAIR SPA PROFFESSIONAL CARE


Με επιστημονικές φόρμουλες που περιέχουν φυσικά συστατικά, περιποιούνται το δέρμα, αναδομούν την τρίχα, δίνοντας όγκο και λάμψη.

Hydration Mineral Infuse (45’)
Επαγγελματική περιποίηση ενυδάτωσης για όλους τους τύπους μαλλιών, περιλαμβάνει απλό χτένισμα 30€

selective inside 1

Repair Protein Infuse (45’)
Εξειδικευμένη θεραπεία επιδιόρθωσης και αναδόμησης με πρωτεΐνη, περιλαμβάνει απλό χτένισμα: 30€

Densi-fill Botox Anti-age (60’)
Πρωτοποριακή θεραπεία αντιγήρανσης με υαλουρονικό οξύ για ανάπλαση και αναζωογόνηση των μαλλιών, περιλαμβάνει απλό χτένισμα 40€

Bc Oil Miracle για όλους τους τύπους μαλλιών (45’)
Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης με βάση τα πολύτιμα έλαια Argan και Macadamia, σχεδιασμένη να προσφέρει λείανση και λάμψη, περιλαμβάνει απλό χτένισμα 30€

schwarzkopf inside 2

Bc Time Restore για ώριμα μαλλιά (45’)
Θεραπεία που συνδυάζει το συνένζυμο Q10 με την πρωτοποριακή τεχνολογία Nutrifiller και ενεργοποιεί τον φυσικό μηχανισμό παραγωγής κερατίνης, περιλαμβάνει απλό χτένισμα 30€

Bc Fibre Force για εξαιρετικά ταλαιπωρημένα μαλλιά (60’)
Φόρμουλες Μικρο-Κερατίνης, ταυτόσημης με αυτή της τρίχας, αντικαθιστούν την κυτταρική μεμβράνη επαναφέροντας τη χαμένη δύναμη και ελαστικότητα, περιλαμβάνει απλό χτένισμα 40€


HAIR SPA RELAX TREATMENTSΑναζωογονηθείτε με τις εξειδικευμένες θεραπείες μαλλιών και χαρίστε τους υγεία, ζωντάνια και απαλότητα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη φροντίδα Spa με την εξειδικευμένη τεχνική Hair Spa Heaven’s Touch.

Macadamia Healing Deep Repair (60’)
Μια θεραπευτική φροντίδα για όλους τους τύπους μαλλιών βασισμένη στα Macadamia oil και Argan oil, σε συνδυασμό με το ευεργετικό μασάζ με πιέσεις στα ενεργειακά σημεία, αναζωογονεί και αναδομεί την τρίχα αφήνοντας της βαθιά ενυδατωμένη. Περιλαμβάνει την τεχνική Hair Spa Heaven’s Touch και απλό χτένισμα 45€

macadamia inside 3

Li’tya Quandong & Ylang Ylang Hair Treatment (60’)
Ο πολύτιμος καρπός Quandong είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους μαλλιών και κυρίως για όλα τα προβλήματα του δέρματος της κεφαλής. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με το PAUDI Scalp Massage, εξειδικευμένο μασάζ στους ισημερινούς του κεφαλιού για αποφυγή πονοκεφάλων, ημικρανιών και έντασης της ημέρας. Περιλαμβάνει απλό χτένισμα 40€

LITYA inside 4


HAIR SPA HEAVEN’S TOUCH MASSAGE


Το εξειδικευμένο Heaven’s Touch massage είναι βασισμένο σε αρχαίες μεθόδους που στοχεύουν στην ισορροπία και αρμονία, σώματος και πνεύματος.

Εξειδικευμένη τεχνική μάλαξης και δακτυλοπιέσεις στα ενεργειακά σημεία, καθώς και ευεργετικό μασάζ κεφαλής που ανακουφίζει από την ένταση, προσφέροντας μια αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας.

Σε συνδυασμό με τις θεραπείες Professional Care: 10€

Τα Hair Spa λειτουργούν κατόπιν ραντεβού στις Receptions των Holmes Place Spa.

Welcome to the world of Holmes Place Spa!

The unique wellness experience at Holmes Place can only be complete with a visit to the Holmes Place Spa. Escape from the hectic pace of the city at the ‘temple’ of absolute rejuvenation of body and mind, giving a new dimension to the term "feel well".

Holmes Place Spa

At Holmes Place Spa, you will treat yourself with the time and caring you deserve. With the help of a highly trained team of staff whose sole aim is to revive your senses, your visit will be an unforgettable experience.

Holmes Place Spa works exclusively with Australian cosmetics company LI'TYA. LI'TYA features natural and organic high quality products for face and body reflecting over 40,000 years of living tradition and teachings of Aboriginal natives. Local herbs, clay and fruits of the sea, come together naturally with the latest developments in cosmetology, an ideal extension of the relationship between humanity and the precious resources of nature.

Holmes Place Spa 1

In addition, the exclusive "Sense of Greece" treatments at Holmes Place Spa invite you to enhance your health and wellness in a holistic Spa experience for "body and soul" with products inspired from the ancient Greek civilization.

This is what we mean by One life. Live it well.

new program spa - english

For more information or to book an appointment, you can visit the Club nearest to you or contact us by phone or email:


Holmes Place Athens Spa

"City Link" Shopping Center
Voukourestiou & 4 Stadiou Str.
105 64 Athens
Tel. 210 3259410
Holmes Place Athens Spa


Holmes Place Glyfada Spa

83 Gr. Lampraki Str.
166 75 Glyfada
Tel. 210 9606639
Holmes Place Glyfada Spa


Holmes Place Maroussi Spa

"Ethrion" Shopping Center
40 Ag. Konstantinou Str.
151 24 Maroussi
Tel. 210 6196794
Holmes Place Maroussi Spa

News & events

SUMMER SALADS FOR A COMPLETE AND HEALTHY MEALSUMMER SALADS FOR A COMPLETE AND HEALTHY MEAL

SUMMER SALADS FOR A COMPLETE AND HEALTHY MEAL

H σαλάτα συνηθίζεται να αποτελεί συνοδευτικό πιάτο του κύριου γεύματος, ωστόσο μπορεί με τις κατάλληλες προσθήκες να εξελιχθεί σε ένα υγιεινό, χορταστικό, πλήρες γεύμα.

Read more
The power of posture: 3 exercises for instant sex appealThe power of posture: 3 exercises for instant sex appeal

The power of posture: 3 exercises for instant sex appeal

Όλα είναι θέμα στάσης: 3 τρόποι να ασκηθείτε για καλύτερη και πιο σέξι στάση σώματος!

Read more
5 αποτελεσματικες ασκησεις εκγυμνασης γλουτων και καλυτερης στασης σωματος 5 αποτελεσματικες ασκησεις εκγυμνασης γλουτων και καλυτερης στασης σωματος

5 αποτελεσματικες ασκησεις εκγυμνασης γλουτων και καλυτερης στασης σωματος

Ανακαλύψτε 5 αποτελεσματικές ασκήσεις που θα βελτιώσουν το σώμα σας και θα τονώσουν τους γλουτούς.

Read more
5minute workout at office time5minute workout at office time

5minute workout at office time

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο επικίνδυνο είναι το να καθόμαστε όλη την ημέρα; Οι περισσότερες δουλειές δεν απαιτούν να είμαστε όρθιοι, είναι φυσικό, λοιπόν, να ξεχνιόμαστε και να μένουμε καθιστοί γ

Read more
Top 5 worst eating mistakes you’re makingTop 5 worst eating mistakes you’re making

Top 5 worst eating mistakes you’re making

Eating less, eating healthy...but not seeing results? Stop making these 5 common mistakes

Read more
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 3 ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 3 ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 3 ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Αυτές είναι οι ιδανικές γλυκές απολαύσεις για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού που δεν θα σταθούν εμπόδιο στους fitness στόχους σου για άψογη φόρμα και καλή φυσική κατάσταση!

Read more
The 3 sports activities your kids should be doing this school year The 3 sports activities your kids should be doing this school year

The 3 sports activities your kids should be doing this school year

What sport is best for your child?

Read more
3 best DIY post-workout drinks3 best DIY post-workout drinks

3 best DIY post-workout drinks

Pumping up? Losing weight? We’ve got the best DIY recovery smoothies for every kind of workout.

Read more
see more